ราคาและแพคเกจ

ต่อวัน
10 บาท
ระบบขายหน้าร้าน
ระบบ Stock สินค้า
จัดการพนักงาน
จัดการ Barcode
ระบบจัดการลูกค้า
ระบบบริหารร้านอาหาร
ระบบบัญชี
ต่อเดือน
250 บาท
ระบบขายหน้าร้าน
ระบบ Stock สินค้า
จัดการพนักงาน
จัดการ Barcode
ระบบจัดการลูกค้า
ระบบบริหารร้านอาหาร
ระบบบัญชี
ต่อปี
2,400 บาท
ระบบขายหน้าร้าน
ระบบ Stock สินค้า
จัดการพนักงาน
จัดการ Barcode
ระบบจัดการลูกค้า
ระบบบริหารร้านอาหาร
ระบบบัญชี