ลิ้นชักเก็บเงิน สำหรับร้านค้า

ลิ้นชักเก็บเงินขนาดกลาง เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางไปถึงขนาดเล็ก มี 5 ช่องการเก็บธนบัตร และ 6 ช่องสำหรับการเก็บเหรียญ สามารถใช้งานได้กับทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น tablet window และรวมไปถึงมือถือ