โปรแกรมขายหน้าร้าน

จัดการร้านค้าของคุณ
จัดการร้านค้าของคุณด้วย teekha pos ช่วยเพิ่มยอดขาย และบริหารบัญชีร้านค้าได้
สมัครใช้งานได้ฟรี

ใช้งานได้ฟรี ๆ ผ่านระบบ Android Windows และ IOS

ระบบจัดการร้านอาหาร กาแฟ
ช่วยให้การบริหารจัดการร้านอาหารได้ง่ายกว่าเดิม
ง่ายกว่าเดิม

ช่วยให้คุณจัดการระบบต่าง ๆ ของร้านอาหาร ร้านกาแฟของคุณได้ง่ายกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นส่งบิลไปยังห้องครัว การจองโต๊ะ การเดริเวอรี่

Slider

มากกว่า 100 ร้านค้า เลือกใช้งาน Teekha Pos

เพราะทำให้ระบบจัดการร้านค้าดีที่สุดเท่าที่เคยใช้มา

คุณสมบัติของระบบ

ระบบการขายสินค้า

 • ระบบการจัดการบาร์โค๊ด
 • ระบบขายสินค้าแบบบาร์โค๊ด
 • ระบบพักการขาย
 • ระบบบบันทึกการขาย
 • ระบบค้นหาสินค้าด้วยชื่อ/ บาร์โค๊ด

ระบบบริหารสต็อค

 • ระบบนำสินค้าเข้าสต็อค
 • ระบบนำเข้าสินค้าจากไฟล์
 • ระบบตรวจนับสต็อค
 • ระบบแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมด
 • ระบบโอนย้ายสินค้าระหว่างสาขา
 • ระบบคืนสินค้าเข้าสต็อค

ระบบจัดการรายงาน

 • ระบบรายงานสินค้าขายดี
 • ระบบรายงานขายสินค้า วัน/เดือน/ปี
 • ระบบรายงานการขายแยกสาขา
 • ระบบรายงานการขายแยกตามพนักงาน
 • ระบบรายงานแยกตามประเภทสินค้า
 • ระบบรายงานตามสินค้า
 • ระบบรายงานตามช่องทางการชำระเงิน

ระบบจัดการบัญชี

 • ระบบสร้างใบเสนอราคา
 • ระบบรายรับ- รายจ่าย
 • ระบบส่งออกข้อมูลการขายเป็นไฟล์ Excel
 • ระบบส่งออกข้อมูลรายรับรายจ่ายเป็น Excel
 • ระบบบันทึกรายจ่ายของร้าน
 • ระบบรายงานยอดขายทาง อีเมลล์

การตั้งค่าระบบของ Teekha pos

 • ตั้งค่าข้อมูลร้าน
 • ตั้งค่าข้อมูลสาขา
 • ระบบตั้งค่าการขายแบบกะ
 • ระบบตั้งค่ารูปแบบใบเสร็จ
 • ระบบตั้งค่าเลขที่ใบเสร็จ
 • ระบบตั้งค่าวิธีชำระเงิน
 • ระบบตั้งค่ารูปแบบการขาย
 • ระบบตั้งค่าสำรองข้อมูล

ระบบส่งเสริมการขาย

 • ระบบสะสมแต้ม
 • ระบบสร้างคูปองส่วนลด
 • ระบบกำหนดรดับของราคา

ทดสอบการใช้งาน

สามารถเปิดใช้งานได้ฟรี ๆ จาก Android และ IOS